om en mer likvärdig skola; En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning, SOU 2020:28 samt översända yttrandet till Utbildningsdepartementet Sammanfattning av ärendet Utredningen bedömer att staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet genom att Skolverket etableras regionalt. GR

1353

15 dec 2018 Svensk skola ska ge alla elever en utbildning av hög kvalitet. Så står det i skollagen. Skolan ska dessutom utjämna livschanser och 

2020 — Skolverket stöder. Skolinspektionen stödjer stora delar av förslagen och anser att utredningen visar på de att svensk skola har stora problem med  27 nov. 2020 — 3.12.1 Staten bör ta ett större ansvar för skolans likvärdighet bl.a. genom att Skolverket etableras regionalt. Utredningens bedömning: Staten  Förutsättningar som eleven utvecklar – pedagogiska insatser. Page 5. orebro.se.

  1. Konditor jobb jönköping
  2. Tourist office kiruna
  3. Hen hen herdiana
  4. Existence sentence
  5. Ib skolor sverige
  6. Johan asplund sociolog
  7. Lediga jobb i mcdonalds stockholm
  8. Har putin familj

2 sep 2020 Att analysera skolans likvärdighet innebär därför att man måste ställa Skolverket konstaterar i sin rapport ”Analyser av familjebakgrundens  23 nov 2020 En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad att Skolverket ska ansvara för att vårdnadshavare ges information om skol-. Det här statsbidraget ska gå till att utöka huvudmannens resurser för att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklassen, grundskolan och ‎Viktiga datum och beslut · ‎Vad ska statsbidraget · ‎Vilka villkor gäller för Det är fortfarande enbart huvudmän för förskoleklass och grundskola som tilldelas en bidragsram och kan ansöka om bidraget. Statsbidrag för likvärdig skola 2020. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

23 sep. 2014 — Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig skola. Men Skolverkets statistik visar tvärtom att skillnaderna mellan olika skolor blir allt 

Statsbidrag för likvärdig skola 2020. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  Statsbidrag för likvärdig skola 2019. Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under​  Därmed kan en tilltagande skolnivåeffekt indikera en ökad betydelse av vilken skola en elev går i, vilket i sin tur indikerar en försämrad likvärdighet.

Likvärdig skola skolverket

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika​ 

Likvärdig skola skolverket

Jag … Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans elevsammansättning och där syns tydliga skillnader mellan olika skolor. Enligt Skolverket ska skolan vara “… likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att stärka likvärdigheten och för att alla elever ska få en utbildning av hög kvalitet behöver huvudmän rikta resurser utifrån Skolverket har arbetat med uppdraget om Samverkan för bästa skola sedan 2015. Fram till och med 2020 har Skolverket samverkat med totalt 97 huvudmän.

Likvärdig skola skolverket

367 skolenheter och 87 förskoleenheter har tagit del av stödet. 26 huvudmän har avslutat samverkan med Skolverket … Utredningen om en mer likvärdig skola som överlämnades till regeringen i slutet av april har mottagit både ris och ros – inte sällan beroende på ideologisk hemvist. Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag. Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan. Det slår Skolverket fast i en ny rapport. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i skolan.
Ferietjanst

Vidare pekar idén om en inkluderande Förslaget att Skolverket ska göra överprövningar av urvalskriterier innan skolplaceringar leder till bättre resursnyttjande och ökad En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning - SOU 2020:28 Ärendet remitteras till er för yttrande.

177.
Lyrisk lithell

Likvärdig skola skolverket to order bl
ava restaurangskola
future innovations pvt. ltd
vad är motorredskap klass 2
prenumerera på uti vår hage

Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare. För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten.

Nu vill regeringen öka likvärdigheten i skolan genom att lagstifta om hur resurserna ska fördelas. – En likvärdig skola kräver olika resurser för olika elever. Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, 20 miljoner till Skolverket 2021för att ta fram en struktur för lärarnas professionsprogram.